Hvem er jeg?


 

Jeg er forfatter og journalist. Emnet børn, unge og seksualitet har været en rød tråd i mit arbejdsliv. Mit primære fokus er den helt normale, aldersvarende seksuelle udvikling hos børn frem til puberteten - både i forhold til forældrerollen og i forhold til daginstitution og skole.

Jeg har skrevet en række bøger om barnlig seksualitet, og jeg har holdt et utal af foredrag for både forældre og for fagpersoner, lige som jeg i årene 2016-18 har hjulpet Københavns Kommune med at udvikle materialer til både fagpersoner og forældre.

Jeg er til daglig redaktør i Landsforeningen For Socialpædagoger og er medlem af bestyrelsen i Januscentret, som har til formål at forebygge og behandle seksuelt krænkende adfærd børn og unge imellem.

Du kan høre meget mere om, hvad jeg står for, ved at lytte til den podcast, du finder herunder:

 
Anna+Louise.jpg

Udgivelser

 
 

2016

Børn og Seksualitet

Sammen med Mimi Strange
HANS REITZEL


2015

Lige muligheder:
Kapitel: Børns seksualitet i et psykologisk perspektiv

Sammen med Mimi Strange
AKADEMISK FORLAG


2014 

Må vi lege doktor?

Håndbog i børns seksualitet 0 til 12 år 
FADLS FORLAG


2011 

Doktorleg i børnehaven

Kortlægning af børnehavebørns seksuelle lege og adfærd samt samarbejdet med forældre.

Sammen med Søren Gundelach, UdviklingsForum

Download


2011

Børn og Seksualitet

3. udgave
BØRNS VILKÅRS FORLAG


2007

Skilsmissefamilien

Gode råd og redskaber til familien
Sammen med Bente Boserup
BØRNS VILKÅRS FORLAG

 

2004

Fortællinger om børn og terapi

Sammen med Marie Birk
GYLDENDAL


2003

Gyldendals leksikon om børn 0-15 år

GYLDENDAL


2003

Beretninger om depression

Sammen med Jan Andreasen
GADS FORLAG


2002

Efter den første gang

Ungdomsfagbog om seksualitet
HER & NU


2001

Før den første gang

Ungdomsfagbog om seksualitet 
HER & NU


2001

Gyldendals bog om barnet

GYLDENDAL